Liefde is alles

Sfeer op het werk voel je wel, maar je ziet het niet direct. Men maakt bijvoorbeeld grapjes waarvan je het vermoeden hebt dat er nog iets onder zit. Kritiek wordt nooit rechtstreeks geuit maar vaak via via. Achterdochtigheid maakt onderdeel uit van het contact. Niemand staat voor iets en iedereen klaagt over het takenpakket. De sfeer op het werk is een venijnige parasiet die er voor zorgt dat we niet het beste in elkaar naar boven halen.

Wellicht heerst er, soms ongemerkt, een angstcultuur, beslissingen worden soms op een ondoorzichtige niet-transparantie wijze genomen en je weet eigenlijk nooit waar je aan toe bent.

Vertrouwen is ver te zoeken.

Niemand durft echt verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen en acht iedereen verantwoordelijk voor alles. Hierdoor worden er geen stappen gezet en moddert men maar wat aan.


Als je in een bepaalde situatie zit, zie je vaak niet meer helder hoe de lijnen nou echt lopen. Er worden handen boven hoofden gehouden wat, goed bedoeld, van iedereen een slachtoffer maakt.


Tijdens een observatieperiode brengen Sanders + De Haan een helder, duidelijk en breed rapport uit over de situatie in een team. In dit rapport schuwen wij wat ons opvalt niet.

We noemen het beestje bij de naam wat pijnlijk kan zijn.

Maar juist in die pijn zit de kans om te groeien. Naast een uitgebreide verslaglegging van de observatie geven we een advies over het verbeteren van de situatie wat we mondeling toelichten.


En dan?

Gaan wij aan de slag, vanuit liefde!Als het leven je citroenen geeft, kun je er ook een taart van maken​

Sanders en De Haan

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

©2021 by Sanders en De Haan.

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now